SEZÓNA 2016/2017
Mužská 1. liga 5. miesto
Juniorská Extraliga 9. miesto
Baráž o juniorskú extraligu 6. miesto
Žiaci regionálna liga STRED 12. miesto
  žiacka florbalová liga 2. miesto
SEZÓNA 2015/2016
Muži Mužská 1. liga 9. miesto
  Mestská florbalová liga Ružomberok 1. miesto
  florbalový turnaj TS CUP(amatéri) 1. miesto
Juniori Slovenský pohár vo florbale U19 2. miesto
Dorast Regionálna liga STRED 11. miesto
Žiaci Žiacka florbalová liga Ružomberok 2. miesto
Prípravka 1. krát tím staršej prípravky
SEZÓNA 2014/2015
Muži Mužská 2. liga STRED 1 .miesto
  Slovenský pohár vo florbale OPEN 1. miesto
  Ossiko cup 9. miesto
  RulersOpen ELITA 2. miesto
Dorast Regionálna liga STRED 6. miesto
Žiaci Žiacka florbalová liga Ružomberok 1. miesto
Dievčatá Žiacka florbalová liga Ružomberok 7. miesto
SEZÓNA 2013/2014
Muži Mužšká 2. liga STRED 4. miesto
  Mestská florbalová liga Ružomberok 3. miesto
Juniori Stredoškolská florbalová liga Ružomberok 1. miesto
Dorast Regionálna liga STRED 3. miesto
  Slovenský pohár vo florbale U17 3. miesto
Žiaci Žiacka florbalová liga Ružomberok 1. miesto
SEZÓNA 2012/2013
Muži Mužská 2. liga STRED 2. miesto
  Mestská florbalová liga Ružomberok 2. miesto
Juniori Stredoškolská florbalová liga Ružomberok 1. miesto
Dorast Regionálna liga STRED 5. miesto
Žiaci Žiacka florbalová liga Ružomberok 1. miesto
SEZÓNA 2011/2012
Muži Mužská 2. liga STRED 4. miesto
Juniori Stredoškolská florbalová liga Ružomberok 1. miesto
Žiaci Žiacka florbalová liga Ružomberok 3. miesto
SEZÓNA 2010/2011
Muži Mužská 2. liga STRED 4. miesto
  Slovenský pohár vo florbale AMATÉRI 4. miesto
  RulersOpen AMATÉRI 9. miesto
Juniori Stredoškolská florbalová liga Ružomberok 1. miesto
SEZÓNA 2009/2010
Muži Slovenský pohár vo florbale ELITA 12. miesto

.

.

.

založenie klubu 2004