Poďakovanie!!!...

OZ Meteníci Likavka ďakujú zastupiteľstvu a starostovi obce Likavka za dotáciu pre naše OZ v roku 2016! ! !